ترجمه Marketplace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازار گاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميدان‌ فروش‌ كالا , در فارسی : بازار.

Marketplace به چه معناست و Marketplace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marketplace

بازار گاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازار گاه‌, ترجمه بازار گاه‌, کلمات شبیه بازار گاه‌ , ميدان‌ فروش‌ كالا به لاتین , بازار. به لاتین
دانلود فایل ها