ترجمه Marl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باخاك‌ اهكدار كود دادن‌. می باشد

Marl به چه معناست و Marl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marl

باخاك‌ اهكدار كود دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باخاك‌ اهكدار كود دادن‌., ترجمه باخاك‌ اهكدار كود دادن‌., کلمات شبیه باخاك‌ اهكدار كود دادن‌.
دانلود فایل ها