ترجمه Marlinspike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ekipsenilram) (د.ن‌.) ط‌ناب‌ بازكن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريسمان‌ واكن‌

Marlinspike به چه معناست و Marlinspike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marlinspike

(ekipsenilram) (د.ن‌.) ط‌ناب‌ بازكن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ekipsenilram) (د.ن‌.) ط‌ناب‌ بازكن‌, ترجمه (ekipsenilram) (د.ن‌.) ط‌ناب‌ بازكن‌, کلمات شبیه (ekipsenilram) (د.ن‌.) ط‌ناب‌ بازكن‌ , ريسمان‌ واكن‌ به لاتین
دانلود فایل ها