ترجمه Marmalade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرباي‌ نارنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرباي‌ به‌ , در فارسی : لرزانك‌.

Marmalade به چه معناست و Marmalade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marmalade

مرباي‌ نارنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرباي‌ نارنج‌, ترجمه مرباي‌ نارنج‌, کلمات شبیه مرباي‌ نارنج‌ , مرباي‌ به‌ به لاتین , لرزانك‌. به لاتین
دانلود فایل ها