ترجمه Marmoreal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرمري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرمرنما , در فارسی : ساخته‌ شده‌ از مرمر.

Marmoreal به چه معناست و Marmoreal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marmoreal

مرمري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرمري‌, ترجمه مرمري‌, کلمات شبیه مرمري‌ , مرمرنما به لاتین , ساخته‌ شده‌ از مرمر. به لاتین
دانلود فایل ها