ترجمه Marque در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلافي‌ , در فارسی : مارك‌ , به فارسی : علامت‌ مخصوص‌ , سایر ترجمه ها : مدل‌ مخصوص‌

Marque به چه معناست و Marque یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marque

انتقال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتقال‌, ترجمه انتقال‌, کلمات شبیه انتقال‌ , تلافي‌ به لاتین , مارك‌ به لاتین , علامت‌ مخصوص‌ خارجی , مدل‌ مخصوص‌ در زبان
دانلود فایل ها