ترجمه Martinet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ با انضباط‌ وسخت‌ گير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ گيري‌ وانضباط‌ خشك‌

Martinet به چه معناست و Martinet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Martinet

ادم‌ با انضباط‌ وسخت‌ گير به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ با انضباط‌ وسخت‌ گير, ترجمه ادم‌ با انضباط‌ وسخت‌ گير, کلمات شبیه ادم‌ با انضباط‌ وسخت‌ گير , سخت‌ گيري‌ وانضباط‌ خشك‌ به لاتین
دانلود فایل ها