ترجمه Martingale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا بادبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرط‌ بندي‌.

Martingale به چه معناست و Martingale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Martingale

يا بادبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يا بادبان‌, ترجمه يا بادبان‌, کلمات شبیه يا بادبان‌ , شرط‌ بندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها