ترجمه Martlet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پرستوي‌ معمولي‌ اروپايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادقپك‌.

Martlet به چه معناست و Martlet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Martlet

(ج‌.ش‌.) پرستوي‌ معمولي‌ اروپايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پرستوي‌ معمولي‌ اروپايي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) پرستوي‌ معمولي‌ اروپايي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پرستوي‌ معمولي‌ اروپايي‌ , بادقپك‌. به لاتین
دانلود فایل ها