ترجمه Martyrdom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهادت‌. می باشد

Martyrdom به چه معناست و Martyrdom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Martyrdom

شهادت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شهادت‌., ترجمه شهادت‌., کلمات شبیه شهادت‌.
دانلود فایل ها