ترجمه Martyry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهادت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشهادت‌ ديني‌.

Martyry به چه معناست و Martyry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Martyry

شهادت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شهادت‌, ترجمه شهادت‌, کلمات شبیه شهادت‌ , بشهادت‌ ديني‌. به لاتین
دانلود فایل ها