ترجمه Mary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مريم‌ باكره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسم‌ خاص‌ مونث‌.

Mary به چه معناست و Mary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mary

مريم‌ باكره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مريم‌ باكره‌, ترجمه مريم‌ باكره‌, کلمات شبیه مريم‌ باكره‌ , اسم‌ خاص‌ مونث‌. به لاتین
دانلود فایل ها