ترجمه Mascle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پولك‌ پولادين‌ زره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الماسي‌ شكل‌.

Mascle به چه معناست و Mascle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mascle

پولك‌ پولادين‌ زره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پولك‌ پولادين‌ زره‌, ترجمه پولك‌ پولادين‌ زره‌, کلمات شبیه پولك‌ پولادين‌ زره‌ , الماسي‌ شكل‌. به لاتین




دانلود فایل ها