ترجمه Mask در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقاب‌. می باشد

Mask به چه معناست و Mask یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mask

نقاب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقاب‌., ترجمه نقاب‌., کلمات شبیه نقاب‌.
دانلود فایل ها