ترجمه Masked در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماسك‌ زده‌. می باشد

Masked به چه معناست و Masked یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Masked

ماسك‌ زده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماسك‌ زده‌., ترجمه ماسك‌ زده‌., کلمات شبیه ماسك‌ زده‌.
دانلود فایل ها