ترجمه Masochism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معشوق‌ يا معشوقه‌. می باشد

Masochism به چه معناست و Masochism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Masochism

معشوق‌ يا معشوقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی معشوق‌ يا معشوقه‌., ترجمه معشوق‌ يا معشوقه‌., کلمات شبیه معشوق‌ يا معشوقه‌.
دانلود فایل ها