ترجمه Mason Wasp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) زنبور غير اجتماعي‌ لانه‌ زي‌. می باشد

Mason Wasp به چه معناست و Mason Wasp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mason Wasp

(ج‌.ش‌.) زنبور غير اجتماعي‌ لانه‌ زي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) زنبور غير اجتماعي‌ لانه‌ زي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) زنبور غير اجتماعي‌ لانه‌ زي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) زنبور غير اجتماعي‌ لانه‌ زي‌.
دانلود فایل ها