ترجمه Masorete در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاتب‌ حاشيه‌ نويس‌ بر كتب‌ عهد عتيق‌. می باشد

Masorete به چه معناست و Masorete یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Masorete

كاتب‌ حاشيه‌ نويس‌ بر كتب‌ عهد عتيق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كاتب‌ حاشيه‌ نويس‌ بر كتب‌ عهد عتيق‌., ترجمه كاتب‌ حاشيه‌ نويس‌ بر كتب‌ عهد عتيق‌., کلمات شبیه كاتب‌ حاشيه‌ نويس‌ بر كتب‌ عهد عتيق‌.
دانلود فایل ها