ترجمه Mass Production در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بس‌ فراوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توليد بمقدار زياد , در فارسی : توليد ماشيني‌.

Mass Production به چه معناست و Mass Production یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mass Production

بس‌ فراوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بس‌ فراوري‌, ترجمه بس‌ فراوري‌, کلمات شبیه بس‌ فراوري‌ , توليد بمقدار زياد به لاتین , توليد ماشيني‌. به لاتین
دانلود فایل ها