ترجمه Massacrer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشتار كننده‌. می باشد

Massacrer به چه معناست و Massacrer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Massacrer

كشتار كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كشتار كننده‌., ترجمه كشتار كننده‌., کلمات شبیه كشتار كننده‌.
دانلود فایل ها