ترجمه Massy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وزين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسيم‌ , در فارسی : جامد , به فارسی : متراكم‌ , سایر ترجمه ها : غليظ‌ چاق‌.

Massy به چه معناست و Massy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Massy

وزين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وزين‌, ترجمه وزين‌, کلمات شبیه وزين‌ , جسيم‌ به لاتین , جامد به لاتین , متراكم‌ خارجی , غليظ‌ در زبان , چاق‌.انگلیسی
دانلود فایل ها