ترجمه Master Data در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاه‌ داده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاه‌ دادهها.

Master Data به چه معناست و Master Data یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Master Data

شاه‌ داده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاه‌ داده‌, ترجمه شاه‌ داده‌, کلمات شبیه شاه‌ داده‌ , شاه‌ دادهها. به لاتین
دانلود فایل ها