ترجمه Master Of Ceremonies در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رئيس‌ تشريفات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متصدي‌ تفريحات‌ يا معرف‌ نط‌اق‌ جلسه‌.

Master Of Ceremonies به چه معناست و Master Of Ceremonies یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Master Of Ceremonies

رئيس‌ تشريفات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رئيس‌ تشريفات‌, ترجمه رئيس‌ تشريفات‌, کلمات شبیه رئيس‌ تشريفات‌ , متصدي‌ تفريحات‌ يا معرف‌ نط‌اق‌ جلسه‌. به لاتین
دانلود فایل ها