ترجمه Mastery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اربابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلط‌ه‌.

Mastery به چه معناست و Mastery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mastery

اربابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اربابي‌, ترجمه اربابي‌, کلمات شبیه اربابي‌ , سلط‌ه‌. به لاتین
دانلود فایل ها