ترجمه Match در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زورازمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وصلت‌ دادن‌ , در فارسی : حريف‌ كسي‌بودن‌ , به فارسی : جور بودن‌ با

Match به چه معناست و Match یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Match

زورازمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زورازمايي‌, ترجمه زورازمايي‌, کلمات شبیه زورازمايي‌ , وصلت‌ دادن‌ به لاتین , حريف‌ كسي‌بودن‌ به لاتین , جور بودن‌ با خارجی
دانلود فایل ها