ترجمه Match در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهم‌ امدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسابقه‌ , در فارسی : كبريت‌ , به فارسی : چوب‌ كبريت‌.

Match به چه معناست و Match یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Match

بهم‌ امدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بهم‌ امدن‌, ترجمه بهم‌ امدن‌, کلمات شبیه بهم‌ امدن‌ , مسابقه‌ به لاتین , كبريت‌ به لاتین , چوب‌ كبريت‌. خارجی
دانلود فایل ها