ترجمه Matchwood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ تكه‌ چوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چوب‌ كبريت‌.

Matchwood به چه معناست و Matchwood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matchwood

يك‌ تكه‌ چوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ تكه‌ چوب‌, ترجمه يك‌ تكه‌ چوب‌, کلمات شبیه يك‌ تكه‌ چوب‌ , چوب‌ كبريت‌. به لاتین
دانلود فایل ها