ترجمه Mate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جفت‌ گيري‌ يا عمل‌جنسي‌ كردن‌.

Mate به چه معناست و Mate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , جفت‌ گيري‌ يا عمل‌جنسي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها