ترجمه Mate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لنگه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جفت‌ , در فارسی : همسر , به فارسی : كمك‌ , سایر ترجمه ها : رفيق‌ همدم‌ , شاگرد , شاه‌ مات‌

Mate به چه معناست و Mate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mate

لنگه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لنگه‌, ترجمه لنگه‌, کلمات شبیه لنگه‌ , جفت‌ به لاتین , همسر به لاتین , كمك‌ خارجی , رفيق‌ در زبان , همدم‌انگلیسی , شاگرد , شاه‌ مات‌
دانلود فایل ها