ترجمه Material در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسماني‌ , در فارسی : مهم‌ , به فارسی : عمده‌ , سایر ترجمه ها : كلي‌ جسمي‌ , اساسي‌ , اصولي‌

Material به چه معناست و Material یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Material

مادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مادي‌, ترجمه مادي‌, کلمات شبیه مادي‌ , جسماني‌ به لاتین , مهم‌ به لاتین , عمده‌ خارجی , كلي‌ در زبان , جسمي‌انگلیسی , اساسي‌ , اصولي‌
دانلود فایل ها