ترجمه Materiel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ مادي‌ يا مكانيكي‌ هنر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكنيك‌ , در فارسی : تجهيزات‌.

Materiel به چه معناست و Materiel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Materiel

قسمت‌ مادي‌ يا مكانيكي‌ هنر به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ مادي‌ يا مكانيكي‌ هنر, ترجمه قسمت‌ مادي‌ يا مكانيكي‌ هنر, کلمات شبیه قسمت‌ مادي‌ يا مكانيكي‌ هنر , تكنيك‌ به لاتین , تجهيزات‌. به لاتین
دانلود فایل ها