ترجمه Matey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رفيق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صميمانه‌ , در فارسی : دوستانه‌.

Matey به چه معناست و Matey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matey

رفيق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رفيق‌, ترجمه رفيق‌, کلمات شبیه رفيق‌ , صميمانه‌ به لاتین , دوستانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها