ترجمه Matriarchy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مادرشاهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مادر سالاري‌ , در فارسی : شه‌ مادري‌.

Matriarchy به چه معناست و Matriarchy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matriarchy

مادرشاهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مادرشاهي‌, ترجمه مادرشاهي‌, کلمات شبیه مادرشاهي‌ , مادر سالاري‌ به لاتین , شه‌ مادري‌. به لاتین
دانلود فایل ها