ترجمه Matriculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نويسي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در دانشكده‌ يادانشگاه‌ پذيرفته‌ شدن‌

Matriculate به چه معناست و Matriculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matriculate

نويسي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نويسي‌ كردن‌, ترجمه نويسي‌ كردن‌, کلمات شبیه نويسي‌ كردن‌ , در دانشكده‌ يادانشگاه‌ پذيرفته‌ شدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها