ترجمه Matriculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در دفتر دانشگاه‌ يا دانشكده‌ نام‌ نويسي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نام‌

Matriculate به چه معناست و Matriculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matriculate

در دفتر دانشگاه‌ يا دانشكده‌ نام‌ نويسي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در دفتر دانشگاه‌ يا دانشكده‌ نام‌ نويسي‌ كردن‌, ترجمه در دفتر دانشگاه‌ يا دانشكده‌ نام‌ نويسي‌ كردن‌, کلمات شبیه در دفتر دانشگاه‌ يا دانشكده‌ نام‌ نويسي‌ كردن‌ , نام‌ به لاتین
دانلود فایل ها