ترجمه Matter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسم‌ , در فارسی : ذات‌ , به فارسی : ماهيت‌ , سایر ترجمه ها : جوهر موضوع‌ , امر , مط‌لب‌

Matter به چه معناست و Matter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matter

ماده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌, ترجمه ماده‌, کلمات شبیه ماده‌ , جسم‌ به لاتین , ذات‌ به لاتین , ماهيت‌ خارجی , جوهر در زبان , موضوع‌انگلیسی , امر , مط‌لب‌
دانلود فایل ها