ترجمه Mattins در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صبحي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عبادت‌ بامدادي‌.

Mattins به چه معناست و Mattins یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mattins

صبحي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صبحي‌, ترجمه صبحي‌, کلمات شبیه صبحي‌ , عبادت‌ بامدادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها