ترجمه Mattress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تشك‌.

Mattress به چه معناست و Mattress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mattress

لايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لايي‌, ترجمه لايي‌, کلمات شبیه لايي‌ , تشك‌. به لاتین
دانلود فایل ها