ترجمه Mature در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بحد بلوغ‌ يا رشد رساندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كامل‌ كردن‌.

Mature به چه معناست و Mature یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mature

بحد بلوغ‌ يا رشد رساندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بحد بلوغ‌ يا رشد رساندن‌, ترجمه بحد بلوغ‌ يا رشد رساندن‌, کلمات شبیه بحد بلوغ‌ يا رشد رساندن‌ , كامل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها