ترجمه Matutinal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بامدادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سحري‌ , در فارسی : زرد.

Matutinal به چه معناست و Matutinal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matutinal

بامدادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بامدادي‌, ترجمه بامدادي‌, کلمات شبیه بامدادي‌ , سحري‌ به لاتین , زرد. به لاتین
دانلود فایل ها