ترجمه Maudlin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (باحرف‌ بزرگ‌) اسم‌ خاص‌ مونث‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مريم‌ مجدليه‌ , در فارسی : ضعيف‌

Maudlin به چه معناست و Maudlin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maudlin

(باحرف‌ بزرگ‌) اسم‌ خاص‌ مونث‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (باحرف‌ بزرگ‌) اسم‌ خاص‌ مونث‌, ترجمه (باحرف‌ بزرگ‌) اسم‌ خاص‌ مونث‌, کلمات شبیه (باحرف‌ بزرگ‌) اسم‌ خاص‌ مونث‌ , مريم‌ مجدليه‌ به لاتین , ضعيف‌ به لاتین
دانلود فایل ها