ترجمه Maulstick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در نقاشي‌) زير دستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگيره‌ , در فارسی : تكيه‌ دست‌.

Maulstick به چه معناست و Maulstick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maulstick

(در نقاشي‌) زير دستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در نقاشي‌) زير دستي‌, ترجمه (در نقاشي‌) زير دستي‌, کلمات شبیه (در نقاشي‌) زير دستي‌ , دستگيره‌ به لاتین , تكيه‌ دست‌. به لاتین
دانلود فایل ها