خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33920 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33920','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33920 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Maulstick به فارسی

ترجمه Maulstick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در نقاشي‌) زير دستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگيره‌ , در فارسی : تكيه‌ دست‌.

Maulstick به چه معناست و Maulstick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maulstick

(در نقاشي‌) زير دستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در نقاشي‌) زير دستي‌, ترجمه (در نقاشي‌) زير دستي‌, کلمات شبیه (در نقاشي‌) زير دستي‌ , دستگيره‌ به لاتین , تكيه‌ دست‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: