ترجمه Maunder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حرف‌ زدن‌. می باشد

Maunder به چه معناست و Maunder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maunder

حرف‌ زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حرف‌ زدن‌., ترجمه حرف‌ زدن‌., کلمات شبیه حرف‌ زدن‌.
دانلود فایل ها