ترجمه Mawkish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ تهوع‌ نسبت‌ به‌ غذاي‌ بد مزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسل‌ كننده‌ , در فارسی : بط‌ور

Mawkish به چه معناست و Mawkish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mawkish

حالت‌ تهوع‌ نسبت‌ به‌ غذاي‌ بد مزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ تهوع‌ نسبت‌ به‌ غذاي‌ بد مزه‌, ترجمه حالت‌ تهوع‌ نسبت‌ به‌ غذاي‌ بد مزه‌, کلمات شبیه حالت‌ تهوع‌ نسبت‌ به‌ غذاي‌ بد مزه‌ , كسل‌ كننده‌ به لاتین , بط‌ور به لاتین
دانلود فایل ها