ترجمه Maxillary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارواره‌اي‌. می باشد

Maxillary به چه معناست و Maxillary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maxillary

ارواره‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارواره‌اي‌., ترجمه ارواره‌اي‌., کلمات شبیه ارواره‌اي‌.
دانلود فایل ها