ترجمه Maximize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌اخرين‌ درجه‌ ممكن‌ افزايش‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بحد اعلي‌ رساندن‌

Maximize به چه معناست و Maximize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maximize

به‌اخرين‌ درجه‌ ممكن‌ افزايش‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌اخرين‌ درجه‌ ممكن‌ افزايش‌ دادن‌, ترجمه به‌اخرين‌ درجه‌ ممكن‌ افزايش‌ دادن‌, کلمات شبیه به‌اخرين‌ درجه‌ ممكن‌ افزايش‌ دادن‌ , بحد اعلي‌ رساندن‌ به لاتین
دانلود فایل ها