ترجمه Maximum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيشترين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيشين‌ , در فارسی : بزرگترين‌ وبالاترين‌ رقم‌ , به فارسی : منتهي‌ درجه‌

Maximum به چه معناست و Maximum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maximum

بيشترين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيشترين‌, ترجمه بيشترين‌, کلمات شبیه بيشترين‌ , بيشين‌ به لاتین , بزرگترين‌ وبالاترين‌ رقم‌ به لاتین , منتهي‌ درجه‌ خارجی
دانلود فایل ها