ترجمه Maxwell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فيزيك‌) ماكسول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واحد الكترومغناط‌يسي‌.

Maxwell به چه معناست و Maxwell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maxwell

(فيزيك‌) ماكسول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (فيزيك‌) ماكسول‌, ترجمه (فيزيك‌) ماكسول‌, کلمات شبیه (فيزيك‌) ماكسول‌ , واحد الكترومغناط‌يسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها