خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33951 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33951','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33951 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه May به فارسی

ترجمه May در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مج.) بهار جواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريعان‌ شباب‌ , در فارسی : ماه‌ مه‌.

May به چه معناست و May یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به May

(مج.) بهار جواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مج.) بهار جواني‌, ترجمه (مج.) بهار جواني‌, کلمات شبیه (مج.) بهار جواني‌ , ريعان‌ شباب‌ به لاتین , ماه‌ مه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: