ترجمه May در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مج.) بهار جواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريعان‌ شباب‌ , در فارسی : ماه‌ مه‌.

May به چه معناست و May یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به May

(مج.) بهار جواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مج.) بهار جواني‌, ترجمه (مج.) بهار جواني‌, کلمات شبیه (مج.) بهار جواني‌ , ريعان‌ شباب‌ به لاتین , ماه‌ مه‌. به لاتین
دانلود فایل ها