ترجمه Mayhem در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) ضرب‌ وشتم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جرح‌.

Mayhem به چه معناست و Mayhem یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mayhem

(حق.) ضرب‌ وشتم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) ضرب‌ وشتم‌, ترجمه (حق.) ضرب‌ وشتم‌, کلمات شبیه (حق.) ضرب‌ وشتم‌ , جرح‌. به لاتین
دانلود فایل ها